Rehabilitació façanes edifici Jaume II – Palamós. Habitatge Plurifamiliar

Arquitectura: Laboqueria

Promotora: Privada
Constructora: Zenit Reformes i Rehabilitacions
Superfície: 1.934 m2
Inici-Final: 2021- 2022
Encàrrec: Estudi Seguretat i Salut, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut