Arquitectura

tècnica.

 

Estudi d’Enginyeria d’Edificació.

Qui som.

Gruart és un estudi d’arquitectura tècnica format per un equip de professionals dedicats al desenvolupament dels projectes constructius.

 

A Gruart ens impliquem des del primer moment en cada projecte per oferir-te un servei rigorós i amb les màximes garanties de qualitat i eficiència.

Serveis

A Gruart oferim una àmplia diversitat de serveis que cobreixen les diferents fases del desenvolupament dels projectes constructius. Estem especialitzats en l’elaboració d’estats d’Amidaments i en la Direcció d’Execució d’Obra, assegurant-nos que el què s’ha projectat s’executi de la forma més segura i amb la màxima qualitat.

Fase Projecte

Assessorament tècnic 

Estudis previs 

Amidaments i pressuposts 

Estudi de Seguretat i Salut 

Pla de Control de Qualitat 

Estudi de Gestió de Residus

Fase Execució d’Obra

Direcció d’Execució d’Obra

Seguiment i control econòmic

Coordinació de Seguretat i Salut Seguiment del Control de Qualitat

Informes i certificats

Inspecció Tècnica de l’Edifici

Cèdula d’Habitabilitat

Certificat d’Eficiència Energètica

Auditoria de projectes

Peritatge Llibre de l’Edifici

Projectes d’obra menors

Rehabilitació de façanes

Reparació patologies

Reforma d’interiors

Canvi d’ús

Hola

A Gruart ens agrada conèixer la filosofia que hi ha darrere de cada projecte constructiu per a poder oferir-te els serveis més adients. No dubtis a contactar amb nosaltres per a parlar del teu projecte.