39 Habitatges cooperatius – Cal Palé – Cardedeu. Habitatge Plurifamiliar

Arquitectura: Labaula arquitectura SCCLP + Inés de Rivera + Esteve Aymerich
Promotora: Sostre Cívic
Constructora: La Constructiva
Superfície: 2.367 m2
Inici-Final: 2023 – en construcció

Encàrrec: Assessorament tècnic, Direcció
d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut