Habitatge a Sant Cugat. Habitatge Unifamiliar


Arquitectura:
raul sanchez architects
Promotora: Privada
Constructora: Reformas Integrales Palca
Superfície: 200 m2
Inici-Final: 2021 – en construcció
Encàrrec: Amidaments
i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció
d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de
Seguretat i Salut