Rehabilitació 10 Habitatges Consell de Cent – Barcelona. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: Elsa Bertran Brancós i Maria Mestres Domènech
Promotora: Labogar SL
Constructora: Kubik
Superfície: 869 m2
Inici-Final: 2021 – 2022
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut