Rehabilitació façanes jutjats – Girona. Equipaments esportius, docents i altres


Arquitectura: Estudi ARQ Jala –  Moreno
Promotora: Infraestructures SAU
Constructora: Recòp Restauracions Arquitectòniques SL
Superfície: 1.454 m2

Inici-Final: 2021 – 2021
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut