Reforma vestidors – Les Franqueses del Vallès. Equipaments esportius, docents i altres


Arquitectura: Héctor Jala Irigoyen & Mònica Moreno Bernat
Promotora: Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Constructora: SECLASA Construcció i Rehabilitació
Superfície: Construïda: 208 m2 – Urbanització: 255 m2
Inici-Final: 2022 – 2023
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut