Reforma vestidors INEFC Equipaments esportius, docents i altres

Arquitectura: Mizien Arquitectura
Promotora: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
Constructora: GICSA
Superfície:  1.636 m2
Inici-Final: 2023 – 2024
Encàrrec: Direcció
d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat