Magatzem del Parc Agrari de Can Gambús – Sabadell . Equipaments esportius, docents i altres


Arquitectura: 3At arquitectura scp
Promotora: Ajuntament de Sabadell
Contructora: Voracys
Superfície: 660 m2
Inici-Final: 2023 – 2023
Encàrrec: Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut