25 Habitatges cooperatius – Olesa de Montserrat. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: Labaula arquitectura SCCLP – STEM arquitectura
Promotora: Sostre Cívic
Constructora: La Constructiva
Superfície: 3.682 m2
Inici-Final: 2022 – 2023

Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut

Més informació: https://sostrecivic.coop/biblio/biblio_226.pdf