15 Habitatges dotacionals – Sant Feliu de Llobregat. Habitatge Plurifamiliar

 

Premi Catalunya Construcció 2023 a la Rehabilitació funcional


Arquitectura: Estudi d’arquitectura MIM-A
Promotora: IMPSOL
Constructora: Voracys
Superfície: 1.133 m2
Inici-Final: 2021 – 2022
Encàrrec:
Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat